Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya,
atau sesama saudaranya dengan mengatakan: Kenallah Tuhan!
Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku.
Ibr. 8:11
Pertanyaan dalam Gelas
  1. Buatlah banyak pertanyaan di kertas-kertas kecil. Gulunglah kertas-kertas itu dan masukkan dalam sebuah gelas.
  2. Dengan diiringi musik, edarkan gelas tersebut dan mintalah setiap orang mengambil satu pertanyaan lalu mencatatnya. Edarkan gelas sampai setiap orang mendapat 3 pertanyaan.
  3. Saat seseorang menjawab pertanyaan maka anak lain boleh memberikan tanggapan.