Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah:
"Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya" dan "Setiap orang yang
menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan."
2 Tim. 2:19
ww

Memburu Bangku Terdepan

Persiapan:
  1. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif.
  2. Aturlah kursi-kursi hingga berderet ke belakang.

Cara Bermain:
  1. Gunakanlah kursi-kursi berderet ke belakang untuk perlombaan ini.
  2. Mulailah dari barisan belakang.
  3. Ajukanlah pertanyaan kepada setiap peserta.
  4. Barangsiapa menjawab dengan tepat, ia boleh maju satu baris.
  5. Siapa yang dapat mencapai bangku paling depan lebih dulu, jadi pemenangnya.